ໜ່ວຍງານກວດສອບທາດປົນເປື້ອນ ແລະ ຕົກຄ້າງ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງສູນມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງໜ່ວຍງານຕົນ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າແຫຼ່ງທຶນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽງກງານໃຫ້ອຳນວຍການສູນ ຢ່າງເປັນປົກະຕິ;
 4. ຂື້ນແຜນງົບປະມານ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມື ຮັບໃຊ້ການທົດລອງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 5. ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊ້ອມແຊມ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງເປັນປະຈຳ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ-ປັບປຸງອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການສູນ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ;
 7. ບໍລິການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ແລະ ກວດສອບການຕົກຄ້າງຂອງທາດພິດໃນອາຫານ ແລະ ຜົນຜະລິກກະສິກຳ ເຊັ່ນ ຢາປາບສັດຕູພືດ (pesticides), ຢາປົວສັດ (veterinary drugs) ຫລື ຢາປະຕິຊີວະນະ (antibiotics) ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຈາກທາງພາກສ່ວນລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 8. ສຳ​ຫຼວດ ແລະ ​ເກັບຕົວຢ່າງ ພາກສະໜາມ, ກວດສອບທາດພິດຕົກຄ້າງໃນອາຫານ ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລ້ວລາຍງານຜົນການວິເຄາະໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການສູນ ພິຈາລະນາເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຫາອຳນວຍການສູນ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ອຸປະກອນ-ເຄື່ອງມືຂອງສູນ ແລະ ການອອກໄປບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ພາຍນອກ;
 10. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ລະດົມທຶນການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບບັນດາເຄື່ອຂ່າຍ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 11. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາ ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງສູນ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອຳນວຍການສູນ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ.

You are donating to :

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...
Translate »