ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 

ສະຖານະ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງເຄື່ອງມື
ລ/ດ ເຄື່ອງ/ອຸປະກອນ ຮູບປະກອບ
1
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)
 
2 Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS)  
3 Ultra-High Pressure Liquid Chromatograph/Photodiode Array Detector/Fluorescence Detector (UHPLC/PDA/FL)  
4 Liquid Chromatograph Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS)  
5 Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)  
6 Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)  
7 Halogen Moisture Analyzer  
8 Refrigerated Centrifuge  
9 Microwave Digester  
10 Double Frequency Ultrasonic Bath  
11 Vortex Mixer  
12 Water Bath  
13 Homogenizer  
14 Blixer  
15 Blender  
16 Orbital Shaker  
17 Rotary Evaporator  
18 Refrigerator  
19 Autoclave  
20 Deionized Water production System  
21 Fume Hood  
22 Laminar Flow Cabinet  
23 Analytical Balance  
24 Precise Balance  
25    
26 Stereo Zoom Microscope with camera  
27 Inverted Fluorescence Microscope  
28 Biological Microscope  
29 Sample Concentrator  
30 Hot-air Oven (2 Units)  
31 Incubator oven (2 units)  
32 BOD Measurement System  
33 Thermostatically controlled incubators  
34 Portable multiparameter water quality meter  
35 Thermoreactor RD 125  
36 MD 600 Photometer  
37 Turbidimeter  
38 UV-Vis Spectrophotometer  
39 Standard Water Sampler  
40 Solid Phase Extraction (SPE) Manifold  
41 General Lab Glassware  
42 Micropipettes  

You are donating to :

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...
Translate »