ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ (Vision):  ສ້າງສູນຄວາມເປັນເລີດດ້ານສິ່ງແວລດລ້ອມໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະວັດຕະກໍາສີຂຽວ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.
ພາລະກິດ (Mission): ສູນຄວາມເປັນເລີດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ມີພາລະກິດດັ່ງນີ້
  • ເຂົ້າຮ່ວມໃນການບັນລຸຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາ-ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ນະວັດຕະກຳສີຂຽວ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ;
  • ສະໜອງການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນ; ແລະ
  • ສ້າງແລະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບພາກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

You are donating to :

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...
Translate »